Jdi na obsah Jdi na menu
 


http://photos.posh24.com/p/153169/l/dina_bilder/miley_cyrus_emily_osment.jpg

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

majley cyrus dopis

(majley cyrus , 16. 12. 2010 7:09)

majley to sem ja viš klara ja ti dam zati šaty tak něco ceš prosim dě ja děmam rada viš tim jetaki douvam
žejo jatidam zati šaty viš co sponku modrou ceš jo tak jo viš jadě mam rada tebe emily olivera viš ješdě něco tidam ceš nahrdelnik nakrk jo ceš taki co tinato
řikaš ješdě něco tidam penize 22 dvacet dva jo ceš taki ješdě ti dam zato viksu zelenou jo ceš taki přivješek ceš taki na batoch jo tak jo brile slunečni
ceš ti mi ale daš taki brile slunečni žejo bloček koně ceš taki pravitko kočičkove ko ceš taki růžove
tak jo naušnice ceš taki jo že čelenku růžovou smašličkou ceš taki jo protvoje ho kona bitu taki něco mam jesi to budeš tit jo gumički do řibi do ocasu ceš jo pro blucica semuto bude libit určidě viš

majley cyrus dopis

(majley cyrus , 16. 12. 2010 6:47)

majley dyš ti ja se mam me radi mohlabismidat ti šaty
červene tmave vjezdičkama naboku šedyma tmavy buttak
hona prosim dě ati to tatka dovoli mito dat jo řekni
že jece klarka jo žemi jedaš cele jasny jenom posletni vjec jo midaš pakuš nebudutit nic vak jo viš
pak uš nebudu potivat jo stej nětomaš male ne jo žejo
tak mito dej prosim ati to tatka dovoli jo butak hona
poprosho jo tiki moc vak viš

majley cyrus dopis

(majley cyrus , 16. 12. 2010 6:43)

majley to sem ja klara řekni emily osment že ji mam rada jo tiki moc vak jasem vjedě la že se mužu natebe
spolenout viš otom pozdravuji jo emily moc nebo viš co
ne pozdravuji řekni ji prosdě žemi tu chybi strašně moc viš emily jo a dej blucicovi zamje pusu jo tiki moc vak se natebe mužu spolenout jo žejo

majley cyrus dopis

(majley cyrus , 16. 12. 2010 6:39)

majley jo dělasem se zeptat jak se jinak mamaš co ti mislim viš klara jeti dobře jo žejo řeknimi žemaš jenom paruku jo žejo nej si doopravdi hannah montana
že ne nito pravda žene mamaš heske pisnički protože si
hannah montana ne jo že protomaš heske pisnički viš ja
tije chvalim viš otom ji emily mama heske pisnički vito ona jo že javam to chvalim viš to co děla oliver
mam se dobře jo že jo ja biděla abi mi napsal oliver
viš tvuj kamarat abi mje napsal viš řeknešmuto prosim
dě jo že jo

majley cyrus dopis

(majley cyrus , 16. 12. 2010 6:33)

majley ahoj ti umiš česki žejo klara demam toho kona co slibilasto žemi ho přivezeš viš tak deje co dibimi
ho přivezla ja biti dala pokoj jo odepiš ihnet prosim
jak umiš mluvit co řekni mito jo diš neumiš česki jak
asi jinak co co děla blucic co tet řekni emily osment
že ji ci tadi jo abi bila unas jasny mam dě rada tebe
majley jo ci bit pořat tvoje segra viš jidiš nemluviš
česki viš stejnětemam rada viš jako timje viš otom ne
že jak to žesem nejezdiš co ti mislim emily viš oloverem viš a trevisem jo děla semse zeptat di přijede trevis co řikal muj milaček něco jo že jo mam
ho rada viš žemu posilam pusu že zamnou bubec nejezdi
jo řenki muto jasny pozdravem klara

hannah montana

(eliška, 15. 12. 2010 16:02)

nepíše jse to majley cyrus ale miley cyrus+ miley neumí Česky!vsadim se že ani nevíš kolik je 9 997 +963 -4 539+529-8 256

majley cyrus dopis

(majley cyrus , 15. 12. 2010 13:58)

majley to sem zase ja viš klara maš vejsboobk jo tak
miho daš tvuj vejsboobk jo mamš libimseti jo taki miho
daš atsi mužem dopisovat spolu midvje jo odepiš ihnet
prosim dašmito jaki maš počitač co ti si moc heska ji
emily viš je heska objeste hesči viteto neže co dělamuj milaček trevis mam se dobře neřikej že je nemocnici neni to pravda žene tak muskašte že ho miluju jo že mi chybi jo že tu bobec nejezdi řeknimuto
řeknimu že on ma čas jence neče zam nou jezdit viteto
ne že zeptej seho jesima počitač trevis doma jo tiki moc vak se mužu nate be spolenout jo tak jo viš ne že¨
jj timaš heski hlas majley protože si hannah montana
viš jato vim jase divam na serijal viš tam se otobje
řika že neceš bit hannah montana septej se trevisa je
si mu mužu psat natohlem jo tiki moc vak

majley cyrus dopis

(majley cyrus , 15. 12. 2010 13:49)

majley to sem zase ja viš klara tak co si roznuta co
řikaš nato ceš bit moje segra pořat teda napořat co
ti nato řikaš jo prosim dě udělejmi tu laska vost but
moje segra naždicki jo ceš to tak udělat co ti nato
tak jo odepiš ihnet jak seti libi moje kalhoty co sou
pjekne co řikaš naně co dalatije jo ne kamoška dalati
je jo tak seti libi jo nebo ne nosišje jo co ješdě
dostanu co otebe di sem tvoje segra naždicki co dostanu jaci ti šaty červene tmave vjezdičkama šedyma
dašmije co ti nato řikaš zeptej se tatki jo jesi tito
dovoli prosim atido dovoli jo tiki moc vak viš toho
kona nezapomen miho dat blucica jo tiki moc

majley cyrus dopis

(majley cyrus , 15. 12. 2010 13:43)

majley moje kamoška řikala žemiho dovezeš toho kona
blicica tak to prosimdě udělej promje jo tiki moc vak
vak to promje udělaš co tinato řikaš ja řikam že to
udělaš viš otom ne že mimaš dat kona blucica žejo doslučse sni přivesmi ho jo uš miho nechaš jo tak jo
si připravena nato že sesnim rozlučiš naždicki co jo
že douvam taki žejo viš jamam koně rada viš jatotiš
chodim nakoně dadi u juraškum viš chodim klara ti uš
ho neceš vak nebudeti chybjet co řikaš žene tak ne
di mi ho přivezeš co dimaš čas co sobotu kolik honin
ceš co muže bit 1112 dvanast minut jo može totak bit
co ti nato řikaš odepiš ihnet mam dě rada tebe emily
blucica taki jo tak se znaš abismi ho přivezla jo tiki moc vak viš

majley cyrus dopis

(majley cyrus, 15. 12. 2010 13:35)

majley ahoj jak to že nepižeš co ti mislim viš jak dožesem nejezdiš co řikaš dybis přijela mjeje to jeno
viš lavně dyštu budeš bidlet viš co dě la emily osment
co dělaš tet ka ti co řeknešmito prosim mamš doma počitač žejo klara slibilas mi to ho kana deho mam co
řekni demam to ho kona blucica slibuješ že mi ho přivezeš stejne nic viš tak dito bude co řika jako
promin slibuješ pak nic stoho viš tak miho přivez knam
blucica gdi ceš napišmi jo tiki moc di miho přivezeš
tak mi napiš jo neza pomen sedlo oděže čistidla vazak
ohlavku nezapomen nato jo ja sem vjedě la že se nate
be mužu spolenout viš pozdravem klara

majley cyrus dopis

(majley cyrus , 14. 12. 2010 11:48)

majley ahoj jak do že di mi přivezeš toho kona co di teda blucica mi přivezeš co tak di ceš ti co klara
mořkov dolní 130 742 72 to je moje adresa jo natuto přijet knam ji skoněm co miceš dat jo blucica jo jasny mam dě rada a emily osment mam taki rada jo řeknešji to prosim a omlou vam se co sem ti přetim napsala promin jo tikimoc vak že mi to ot pustiš ceš bit pořat moje segra jesi ano tak mi přives to ho blucica jo ti kimoc neska třeba miho přives jo kolik ceš honin co zaležito natobje žechno viš 1658 padesat osum minut jo jesi budeš tak hona přivezešmiho jo tiki moc vak nezapomen sedlo oděže jo vazak nezapomen
jo uzdečku jo

majley cyrus dopis

(majley cyrus , 14. 12. 2010 10:42)

majley to sem ja viš je si budeš dělat seksovou holku tak uš nigdi stebou nepromluvim jetito jasny dou vam žejo viš ji nak nebudem segri nebudu sestebou bavit jasny tak topromje udělej prosim nebut sek sova holka uš ne jo udělaš mi tu laskavost klara jo tiki moc žesto bochopila jo

majley cyrus dopis

(majley cyrus , 14. 12. 2010 10:39)

majley ja ci slošnou holku viš jako tebe viš nedělej sekso vou holku prosim vak ale jadě neci stratit viš tebe emily osment neci stratit viš ani olivera neci stratit viš ani trevisa neci stratit viš tak to nedělej zesebe jo jasny sek sovou holku uš neděle prosim but taka jaka si jo hannah montana but ješdě klara

majley cyrus dopis

(majley cyrus , 14. 12. 2010 10:35)

majley to sem zaseja viš otobje se psalo časopisu že dělaš zesebe seksovou holku jeto pravda jo že tak to nedělej zesebe nech ti kravin napokoji jasny but mormalni jo prosim dě butak laskava jo klara nedělej seksovou holku zesebe jetito jasny douvam že jo viš

majley cyrus dopis

(majley cyrus , 14. 12. 2010 10:31)

majley ti si heska jen ce semusi chotit doškoli viš ne že se otobje bude psat časopisu že neceš chotit doškoli musiš viš jinak budeš hloupa sprominutim jo
nise nenaučiš viš musidě bavit chotit doškoli co jo žejo mjeto taki bavi viš otom ne žejo klara odepiš ihnet jo jasny jatidam radu jo viš co udělej diš dicki přideš žeškoli bješ di cki na koncert jo jati davam dobrou radu viš ji nak ti nebu du přišdě davat žanou jo jetito jasny douvam žejo viš mam dě rada tebe viš

majley cyrus dopis

(majley cyrus , 14. 12. 2010 10:26)

majley jasem sliže la otobje žechno viš že necho titš
do školi jasem to četla časopisu viš že neceš chotit
do školi viš vak ne ale musiš každi chotit doškoli viš žichni musi viš ji ti ji emily osment ji oloiver taki ouken viš musi taki cho tit neže budeš naškolu nadavat že setitam taki nece mjese taki doškoli nece viš ale musim viš otom tetka nechotim protože sem nemocna viš di bis bila taki nemuc na tak bis nešla doškoli viš disi zdrava tak musiš viš klara

majley cyrus

(majley cyrus , 14. 12. 2010 6:19)

majley to sem zase ja viš klara tvoje pisnički semi libi majley tvoje jaji ot emily semi taki libi viš ji
ot olivera taki semi libi viš ji ot tvoje ho tatki semi libi viš protože mamaš heski hlas ti a mama heski hlas emily mama heski hlas oliver mama heski hlas tatka tvuj viš otom ne že protože si hannah montana protomaš heski hlas viš dou vam že se nam je nezlobiš co řikaš jaděmam rada viš

majley cyrus dopis

(majley cyrus , 14. 12. 2010 6:15)

majley to sem zaseja viš neviš co uš přijete knam co vi nato řikate co ja řikam že jo že tu muže te bidlet jak dlouho cete co vi nato řikate klara ja řikam že jo vi te otom tis řikala majley že mi daš blucica to ho tvoje ho kona že mi daš celeho jo tak de homam co
di bismi ho přivezla konečně co nato řikaš ja řikam že jo viš že bismi ho konečně přivezla je si budeš tak hona di mamš čas dimi ho přivezeš co jak ceš ti zaležito natobje di mi ho přivezeš co

majley cyrus

(majley cyrus , 14. 12. 2010 6:10)

majley to sem zase ja viš ne že jo jak řikam že on nepřijede knam trevis ani ti ani emily ani oliver viš jak mam vam vjeřit že přijedete knam bubec sem nejezdite a trevis mi chybi moc vak ja bi strašně bi la rada di bi přijel knam trevis ti emily oliver viš
ch bitemitu strašně moc jasem bulela buli vam že tu nejezdite viteto mam vas rada a korat biste mohli přijet konečně co vi nato řikate co ja řikam žejo viš

majley cyrus dopis

(mejley cyrus , 14. 12. 2010 6:05)

majley tisi namje naštvana žejo vit žejo klara viš jaděmam rada tebe olivera emily viš žechny vasmam rada vi teto co trevis neni nam je naštvany žemu nepižu dopisi co řekni mu že semu omlou vam stražně moc vak viš jak mumam napsat diš mi stej ne ne odepiže co řekni muto jo tiki moc vak si nej lepši viš otom že knimu trevisovi žeho miluju posilam mu pusu jo že sem bubec nejezdi jo řekneš muto tiki moc